Team PrePare

PrePare is er voor jongeren en volwassenen uit het noorden en oosten van Nederland die willen werken aan zelfredzaamheid. De trainingen en ondersteuning zijn kortdurend, praktisch, laagdrempelig en gericht op de eigen kracht van de persoon en zijn omgeving.

PrePare is er ook voor organisaties. PrePare is beschikbaar voor freelance opdrachten binnen jeugdzorg, onderwijs, justitie, ggz en gemeenten.